Mgr. Pavlína Podloučková

  • Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Technik požární ochrany
  • Certifikovaný poradce pro výživu

  • Cítit se fit, zdráv, v pohodě, mít dobrou náladou, šířit pozitivní energii nejen sám v sobě, ale i na okolí je startovní krok k Vašemu vyváženému harmonickému životu, i když to třeba není v dnešní době nějak jednoduché přes zdá se nekonečno povinností, starostí, problémů, komplikovaných mezilidských vztahů….. Kde jinde člověk však může začít než právě sám u sebe – změna stravy k vyváženému modelu, pravidelný pohyb, omezení stresu na minimum nejen doma, ale i v zaměstnání, praktikování relaxačních technik pro uvolnění napětí, úzkosti, vnitřní nepohody, zbavování se nezdravých návyků prostě pozitivní životní přístup k sobě samému a ke svému okolí je investice, která jak časově, tak finančně, rozhodně stojí za to. Vaše úsilí a Váš výsledek pro vás bude celoživotní odměnou. Přijďte si ucelit, utřídit základní informace v oblasti výživy zejména vyváženého stravování nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro Vás budou jistě cenným přínosem a základním odrazovým můstkem k pozitivní změně Vašeho dosavadního životního stylu, a které povedou k uvědomění si svých „pravých“ vnitřních hodnot.


    <