NĚCO O MNĚ

Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího už nepřijde. (Ota Pavel)


Dobrý den, jmenuji se Pavlína Podloučková, 5 let jsem studovala na Jihočeské univerzitě – Zdravotně sociální fakulta, obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, kterou jsem úspěšně zakončila magisterským titulem.

Jelikož celá ta studentská léta se točila zejména kolem zdraví – hygiena výživy, epidemiologie, hygiena práce, hygiena životního prostředí aj., velmi rychle se pro mne stala tato témata a celá tato problematika velkou inspirací a hnacím motorem.

Vše souvisí se vším a já si postupně našla velmi blízký vztah zejména k oblasti týkající se výživy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V následujících letech po státní zkoušce jsem získala osvědčení jako Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany a stala jsem se certifikovaným poradcem pro výživu.

Dnes poskytuji svoje služby – kurzy, školení, přednášky, tvorba dokumentací, stravovacích plánů aj. v oblasti vyváženého stravování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i v požární ochraně, a to jak jednotlivcům, skupinám, tak i zaměstnavatelům, zaměstnancům a dalším.

Moji klientelu tvoří lidé různých věkových kategorií, ženy, muži i děti z celé České republiky. Poradenství poskytuji dle přání klienta buď u mne v kanceláři, popřípadě přímo u zákazníka, prostřednictvím mailu či telefonu.

Jednotlivá sezení se liší dle typu poradenství, aktuální potřeby, situace, s přihlédnutím k požadavkům mých klientů.

Prioritně se soustředím a zajímám o výsledky mojí práce, svou profesi se snažím neustále inovovat, a to ve všech směrech, následný rozvoj dovedností, zkušeností a vše, co se kolem toho točí neustále dokola včetně pozitivní zpětné vazby ze strany klienta, je pro mne obrovskou motivací a jsem za tuto skutečnost moc vděčná.